Beratnya Dosa Perzinaan Serta Akibatnya


Zina adal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat tali perkawinan yang syah. Perzinaan adalah merupakan perbuatan yang amat keji dan tercela baik menurut pandangan agama maupun dalam pandangan manusia yang bermoral dan berakal sehat. Bahkan perbuatan tersebut akan mengarah pada pengaburan keturunan, yang akhirnya sangat dimungkinkan anak yang dilahirkan atu menjadi terlantar. Maka dalam Islam tergolong perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah dan RasulNya, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa firman Allah dan sabada Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wassalam:
“Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan” (QS Al Isro’ 32).

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain beserta Allah dan tidak membunh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya) kecuali degan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siap yang mengerjakan demikian itu, niscaya ia mendapat dosa, akan dilipat gandakan siksa untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam siksa itu, dalam keadan terhina” (QS Al Furqon 68-69).

“Dari ABdillah berkata: Aku bertanya pada Rasulullah Shollallahu “alaihi wassalam, Dosa apakah yang paling besar disisi Allah Ta’ala? Beliau berkata, Bahwasanya kamu menjadikan bagi Allah suatu persamaan, padahal Allah itu telah menciptakan kamu. Mka aku bertanya, Lalu apa lagi? Beliau berkata, Bahwasanya kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau berkata, bahwasanya kamu berzina dengan isteri tetanggamu” (HR Muslim)

Karena itulah Allah memberikan azab yang sangat berat terhadap pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan di dunia tidak hanya berakibat terhadap pelakunya saja, tetapi juga terhadap orang yang tidak berdosa. Terutama pada diri wanita, disamping harus menanggung dosa zina, juga menanggung dosa pengkhianatan terhadap suaminya dan menanggungkan penderitaan kepada anak-anaknya.
Terlebih lagi bagi wanita pezina, bila terjadi kehamilan, disamping disamping menanggung dosa besardan beratnya siksaan di akhirat, di dunia harus menanggung malu sepanjang hidupnya beserta keluarganya. Selama kurag lebih 9 bulan ia merasakan beratnya kehamilan tanpa seorang suami disisinya.

Maka renungkanlanlah dalil dibawah ini yang mengungkap betapa beratnya hukuman bagi pezina:

“Hai golongan orang Islam, takutlah berbuat zina, karena sesungguhnya didalamnya ada 6 perkara, 3 perkara di dunia dan 3 perkara di akhirat. Maka adapu 3 perkara yang ada didunia adala: hilangnyakewibawaan, pendek umurnya dan kekalnya kefakiran. Dan adapun 3 perkara yang ada di akhirat adalah: mendapat murka Allah, sejelek-jeleknya hisaban dan kekal dineraka” (HR Baihaki).

Perzinaan yang dierangkan diatas adalah yang lazim dilakukan oleh ahli maksiat dengan melibtkan laki-laki dan perempuan, tetapi sesungguhnya banyak juga penyaluran insting seksual yang tidak wajar dan juga tergolong dosa besar yang benar-benar harus dijauhi dan dihindari, antara lain:
  1. Senggama dengan sejenis
  2. Senggama dengan binatang
  3. Onani dan masturbasi
Maka dalam hal ini jika kita ingin menyelamatkan diri dari perbuatan kotor tersebut, maka kita harus menjauh dari pengaruh negative lingkungan atau sesuatu yang dapat mempengaruhi bergejolaknya nafsu birahi. Nafsu safwat manusia tidak akan terusik jika tidak ada pemicunya, seperti pengaruh dari melihat sesuatu atau mendengar sesuatu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar